Dorn-therapie

Dorn-therapie


Dorn-therapie (ook wel de dorn-methode genoemd) helpt o.a. bij

Rugpijn - Bekkenklachten - Nekklachten - Spierklachten - Knieklachten - Klachten bij bewegen - lichte Scoliose - correctie van slechte houding - Bekkeninstabiliteit

Uniek en zeer effectief: De Dorn-therapie wordt bij praktijk Heel-zaam naast een aparte behandeling ook gecombineerd met voetreflexologie, spierbehandeling of de Breuss-massage. Kijk hiervoor bij Behandelingen

Wat is Dorn-therapie?
De Dorn-methode is een zachte wervel-correctietechniek zonder "kraken".
Dorn-therapie begint bij het corrigeren van een scheefstand van de basis; wanneer je scheef op je benen staat door scheefstand in het bekken leidt dit vaak tot rugkwalen, heupklachten, verzakkingen, nekklachten of kniepijn.
Dit kan ook bij kinderen al het geval zijn door bijvoorbeeld een moeilijke of hardhandige geboorte, wat dan vaak resulteert in het dragen van spreidbroekjes.

Door middel van de Dorn-therapie kan deze bekkenscheefstand op een pijnloze simpele manier geconstateerd en vaak verholpen worden. U krijgt een oefening mee naar huis om het thuis zelf te kunnen bijhouden.

Vervolgens kijk ik de wervelkolom na, waarna niet al te grote verschuivingen van de wervels in de loop van een paar behandelingen gecorrigeerd worden op een relatief pijnloze manier, waarbij u zelf meewerkt door met uw arm of been heen en weer te pendelen.
Deze pendelbeweging is nodig om de spieren die bij de verschoven wervel horen in beweging te brengen. Hierdoor wordt het spierstelsel "afgeleid" en is het niet bezig met het fixeren van de wervelkolom. De verschoven wervel laat zich zo makkelijker op zijn plaats schuiven.

Het liefst zet ik de eerste drie behandelingen één week, of zelfs korter, uit elkaar,
omdat uit ervaring gebleken is dat er op die manier de beste resultaten bereikt kunnen worden.
Eventueel verdere behandelingen volgen met grotere tussenpozen.


Ook chronische problemen zoals scoliose zijn vaak in langere tijd nog goed te behandelen, een ernsige scoliose zal niet verdwijnen, maar de pijnklachten zullen waarschijnlijk wel afnemen. Ook bij hernia-achtige klachten, ischias of spit zal de dorn-therapie waarschijnlijk verlichting kunnen brengen, alhoewel de combinatiebehandeling bij dit soort klachten waarschijnlijk meer verlichting zal brengen,

Voorbeeld van een Dorn-behandeling