Disclaimer

Disclaimer

Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is uw toestand nog niet geheel stabiel of gebruikt  u nog medicijnen, geef dit dan aan voordat u een behandeling, traject of workshop boekt. Het wil niet zeggen dat Praktijk Heel-zaam Deventer niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten/toestemming/overleg nodig met u en uw behandelend arts/specialist of huisarts. Praktijk Heel-zaam Deventer zal nooit zonder toestemming van u contact opnemen met de behandelend art/specialist of huisarts. Gebruikt u overmatig alcohol of drugs dan adviseer ik u geen sessie te boeken voordat dit probleem stabiel/behandeld is.  

Een behandeling of workshop kan nooit een medisch advies van een arts of medisch deskundige vervangen. De behandelingen of workshops kunnen wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing. Adviezen vanuit de behandelingen of workshops zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Praktijk Heel-zaam Deventer adviseert u het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen en al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie door praktijk Heel-zaam Deventer verstrekt.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw eigen (huis)arts en daarnaast met Praktijk Heel-zaam Deventer voor holistische adviezen.

Praktijk Heel-zaam Deventer is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, workshops en de heen- of terugreis.

Een behandeling of workshop kan enige uren of dagen nawerken. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in lichaam of geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, moeheid, kou, en/of een emotioneel (verwerkings)proces. Heeft u vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact op.

U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit de behandelingen of workshops wilt doen binnen de privé-sfeer. Wilt u de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website, of op een andere wijze openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Praktijk Heel-zaam Deventer. U dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

Alle informatie die u aan Praktijk Heel-zaam Deventer verstrekt is persoonlijk en wordt door Praktijk Heel-zaam Deventer niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg en met toestemming van u. 

Deel deze pagina